Mara_Website_Header_LY1_10372B.jpg

Vores miljøpolitik - ni principper

I vores daglige aktiviteter, må vi ofte indgå kompromiser for at opnå kortsigtede mål. Men vores langsigtede mål er klart: at beskytte og bevare vores naturlige miljø og dets væsentlige ressourcer - luft, vand og jord. For fremtidige generationer, har vi ikke råd til en "vind for enhver pris” attitude.

Vi tager vores ansvar for sikkerhed og beskyttelse af miljøet, som en virksomhed i den kemiske industri. Alle vores medarbejdere følger nationale og internationale love og principper indenfor miljølovgivningen.

Vi afstår frivilligt fra at bruge meget giftige eller farlige stoffer. Når det er muligt, bruger vi mindre skadelige erstatningsprodukter.

Vi udvikler højteknologiske produkter udviklet til at reducere emissioner i produktion og forarbejdning.

Ansvarligt og moderat forbrug af naturressourcer såsom energi og råstoffer er en selvfølge for Marabu. Vi prioriterer anvendelsen af vedvarende energikilder.

Virksomhedernes sociale ansvar, herunder miljøbeskyttelse er en integreret del af vores forretning filosofi og praksis.

Vi bestræber os på løbende at forbedre vores miljøindsats og miljøresultater.

Vi investerer løbende i ”state-of-the-art” faciliteter og udstyr, selv i usikre markedsforhold.

Vi deltager og bidrager aktivt i faglige organisationer for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljøspørgsmål. For Marabu er dette en vigtig del af vores omfattende engagement over for vores medarbejdere og miljøet.

Vi forventer, at vores leverandører overholder de samme høje standarder, vi har sat for os selv.


Sundhed og sikkerhed

Vi stræber efter at tilbyde en ren og sikker arbejdsplads og regelmæssigt uddanne medarbejderne i overensstemmelse hermed. Vi giver specifikke anvisninger (f.eks til produktion, logistik, laboratorium, lastbilchauffører og førstehjælp, etc.) for at sikre, at personalet er fuldt informeret om sikkerhedsspørgsmål.


Ansvaret for at gennemføre og overholde relevant lovgivning og for løbende at forbedre sundhed og sikkerhed ligger hos ledelse, direktører og den enkelte medarbejder.

Marabu management håndbog dækker de mål, organisatoriske strukturer, processer og procedurer der er relevante for kvalitet, miljøbeskyttelse, sundhed og sikkerhed. Den er obligatorisk for os alle. Den bliver løbende optimeret af interne revisioner. Den strategiske retning og effekten af Marabu Management System bliver undersøgt og evalueret af ledelsen med bestemte intervaller.

Åbne som PDF-fil

Marabu Miljørapport 2013