Change Location 

Automatisk afsendelse af sikkerhedsdatablade

10/05/2020

Marabu Scandinavia MSDS

Nu har vi opdateret vores forretningssystem, så du som kunde altid har det nyeste sikkerhedsdatablad!
I henhold til REACH er din leverandør forpligtet til at levere det nyeste sikkerhedsdatablad til dig som kunde. Dette gælder også for allerede købte produkter, hvis sikkerhedsdatablad er blevet opdateret inden for 12 måneder efter modtagelse af produktet. Sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes i overensstemmelse med CLP-forordningen og på Dansk.

Det er meget vigtigt, at du gemmer disse og har dem let tilgængelige for alle, der arbejder med produktet. Dette er for at du kan håndtere produktet korrekt i tilfælde af en ulykke eller med hensyn til arbejdsmiljø, emissioner, affald og transport. Men også for andre interessenter såsom den Danske arbejdsmiljømyndighed og miljøinspektionen.

CLP-forordningen kræver også, at din leverandør mærker alle produkter med en Dansk etiket for let at kunne læse de farlige og sikkerhedsoplysninger, der er tilgængelige for produktet. Alle Marabus produkter overholder denne regel.

Vigtigt at bemærke - Hvis du selv importerer kemiske produkter, er du forpligtet til at oversætte sikkerhedsdatabladet og mærke produkterne med en Dansk etiket.

For mere information, besøg arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdstilsynets