Change Location   Danmark

Sikkerhedsdatablade

Vi er forpligtet til at klassificere, mærke og emballere kemiske produkter, inden de frigives på markedet. Disse forpligtelser gælder uanset mængden. Leverandøren skal forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad og anbringe en advarselsetiket på pakken. Disse skal skrives på det sprog, hvor produktet markedsføres.

Vi udsender sikkerhedsdatablade automatisk gennem vores forretningssystem for at sikre, at alle får de korrekte sikkerhedsdatablade. Det betyder, at du som kunde vil modtage sikkerhedsdatablade digitalt. Skulle du mod forventning savne et sikkerhedsdatablad, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig.

Oplys altid dit navn, firmanavn og de produkter, du ønsker at modtage sikkerhedsdatablade på.

Kontakt os:
E-post: safety(at)marabu.se