Change Location 

Marabu tilslutter sig Klimaalliancen i delstaten Baden-Württemberg

03/03/2023

[Translate to Danmark:] Klimabündnis BW

Marabu er nu en del af Klimaalliancen Baden-Württemberg. Vores administrerende direktør York Boeder underskrev klimabeskyttelsesaftalen med minister Thekla Walker i denne uge. I den støtter delstaten Baden-Württemberg Marabu i at reducere sine drivhusgasser. Dette er endnu et vigtigt skridt i vores Project Green for at sikre, at vi løbende reducerer vores CO2-udledning ud over vores nuværende kompensationsbidrag.

Med disse tiltag ønsker vi at reducere vores CO2-udledning yderligere:

Med udgangspunkt i et basisår 2021/2022 sigter Marabu på at reducere sine CO2-udledninger med yderligere 20 procent inden for 10 år. Tiltagene blev besluttet på baggrund af Scope 1, Scope 2 og Scope 3 kategorierne til klassificering af drivhusgasemissioner.

Scope 1 omfatter direkte emissioner fra Marabus egne forretningsaktiviteter, såsom gasforbrug. Her sigter Marabu efter en reduktion på 42 procent ved at koble virksomheden på fjernvarmenettet i Tamm i den nærmeste fremtid. Derudover er røggasrensningsanlægget ved at blive renoveret, hvilket vil føre til højere effektivitet og lavere forbrug.

Scope 2 omfatter de direkte emissioner fra levering af el, varme eller køling, som en virksomhed anvender. Der er intet CO2-besparelsespotentiale her i Marabu, da vi har købt grøn strøm på Tamm- og Bietigheim-anlæggene siden 2007. Elforbruget reduceres dog gennem løbende fornyelse af produktionsapparatet.

Scope 3 omfatter alle andre indirekte emissioner forårsaget af en virksomheds forretningsaktiviteter, f.eks. gennem forsyningskæder, forretningsrejser eller produktbrug. På dette område sigter Marabu på at reducere lufttransport og skifte emballage til for eksempel genbrugsmaterialer for at spare i alt 19 procent af emissionerne.

For mere information om vores forpligtelse til bæredygtighed, klik her: Quality - Environment - Safety | Marabu GmbH & Co. KG | Marabu