Change Location 

Bedst mulige forudsætninger med Marabus service og support

Serigrafi-, tampon- og flexo-trykmaskiner samt digitale storformatmaskiner

Bestil service

Marabu Scandinavia tilbyder installation, reservedele, service, support og reparationer på alle typer serigrafi, tampon og flexo maskiner samt digitale storformatmaskiner. Vi hjælper også med at uddanne dine medarbejdere, så de bruger udstyret på bedste måde. Vores mål er at arbejde tæt og have daglig kontakt med vores kunder. Vi yder rådgivning og støtte i direkte problemer, men ofte også som rådgiver til den faktiske trykkeproces i forskellige udviklingsprojekter. Vores teknikere besøger vores kunder regelmæssigt for at sikre, at et så godt trykresultat som muligt opnås. Vi hjælper ofte med at finde en farve, der passer, når nye trykmaterialer er aktuelle, enten på stedet hos kunden eller her på Marabu Scandinavia, hvis materialet sendes til og for testtryk. Vi har udstyr af nyeste modeller til måling og styring af alle parametre inden for trykket.

Serigrafi-, tampon- og flexo-trykmaskiner

Marabu erbjuder installation, reservdelar, service, support och reparationer till alla typer av screen-, tampo- och flexotryckmaskiner. Vi hjälper även till att utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Vårt mål är att arbeta nära och ha daglig kontakt med våra kunder. Vi ger råd och support i direkta frågor, men är ofta också med som rådgivare vid själva tryckprocessen i olika utvecklingsprojekt. Våra tekniker besöker våra kunder regelbundet för att se till att ett så bra tryckresultat som möjligt uppnås. Vi hjälper ofta till med att hitta en färg som passar när nya tryckmaterial är aktuella, antingen på plats hos kunden eller här på Marabu Scandinavia om materialet sänds till oss för provtryck. Vi har utrustning av senaste modeller för mätning och styrning av alla parametrar inom trycket.

Bestil service

Screen-, tampo- och flexotryckmaskiner

Marabu erbjuder installation, reservdelar, service, support och reparationer till alla typer av screen-, tampo- och flexotryckmaskiner. Vi hjälper även till att utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Vårt mål är att arbeta nära och ha daglig kontakt med våra kunder. Vi ger råd och support i direkta frågor, men är ofta också med som rådgivare vid själva tryckprocessen i olika utvecklingsprojekt. Våra tekniker besöker våra kunder regelbundet för att se till att ett så bra tryckresultat som möjligt uppnås. Vi hjälper ofta till med att hitta en färg som passar när nya tryckmaterial är aktuella, antingen på plats hos kunden eller här på Marabu Scandinavia om materialet sänds till oss för provtryck. Vi har utrustning av senaste modeller för mätning och styrning av alla parametrar inom trycket.
 

Beställ service

Digital print og stortformat

Marabu Scandinavia tilbyder installation, reservedele, service, support og reparation til de fleste storformatsprintere/printere. Vi hjælper også med at uddanne dine medarbejdere, så de bruger deres produktionsudstyr på den bedste måde. Vores service og support består af teknikere, der har meget omfattende erfaring indenfor digitalprintere til storformat og også relateret software. De er uddannet til at yde god teknisk support og udføre service på en professionel måde.

Vi er autoriseret servicepartner for:
EFI, VUTEk, OKI, Roland, Summa og d.gen 

Vi udfører også service og support for:
Canon – Fuji – Mimaki – Mutoh – Epson - HP

Storformatsskrivare och digitaltryck

Marabu erbjuder installation, reservdelar, service, support och reparationer till de flesta storformatsskrivare/printrar. Vi hjälper även till att utbilda er personal så att de använder utrustning på bästa sätt. Vår service och support består av tekniker som har mycket stor erfarenhet av digitala skrivare för storformat och även tillhörande programvaror. De är utbildade för att ge bra tekniskt support och utföra service på ett professionellt sätt.

Vi är auktoriserad servicepartner för:
EFI - VUTEk - OKI - Roland - Summa - d.gen

Vi utför även service och support för:
Canon - Fuji - Mimaki - Mutoh - Epson - HP
 

Serviceavtal

Kontakt os:

Denmark

Marabu Scandinavia
Sadelmagervej 15
DK-7100 Vejle 

Tel: +45 70 10 00 67 
Fax: +45 70 10 0068

support@marabu.dk
www.marabu.dk